All Stories

Mänsklighetens frälsare - en robot som sorterar lego

En pappa som tröttnat på sina (och barnens) stora lådor med osorterat lego.

Tankar om träningsdata

I de flesta ML-projekt behövs träningsdata och gärna mycket data. Ibland kan det vara svårt att få fram detta och ibland kan det vara svårt att ens veta vilken data...

De-Oldify - färgläggning

En kille som använt GANs på ett kul sätt - han har tränat upp ett GAN att föreslå hur en svartvit bild skulle kunna se ut om den hade varit...